VÝSTAVY/SHOWS - AIRIN Z MRAZOVÉ KOTLINY

DATUM - DATE

DRUH MÍSTO - PLACE

ROZHODČÍ - JUDGE

TŘÍDA - CLASS

ZNÁMKA - RESULT

POSUDEK - CRITICS

FOTO - PHOTO

9.6.2001

KV Rokycany - regional show

K. Hořák, CZ

otevřená - open

V1, VT, KV - Exc.1, Class winner, Regional winner

5.9.1999

MVP Mladá Boleslav - IDS

B. Sochorová, CZ

mladých - young

VD4 - VG4

19.6.1999

OV Klatovy - Shire show

V. Beneš, CZ

mladých - young

V1, VT, OV - exc.1, Class Winner, Shire Winner